Polichlorki

Polimer o budowie [-CH2-CH(Cl)-]n, otrzymywany przez polimeryzację chlorku winylu. Bez dodatku plastyfikatorów jest twardy, niepalny, odznacza się dużą odpornością chemiczną i wytrzymałościa mechaniczną; stosowany jest do wyrobu płyt, rur, wykładzin podłogowych, rynien, zbiorników odpornych na działanie czynników chemicznych; zmiękczony plastyfikatorami jest miękki, elstyczny, jest jednak bardziej wrażliwy na działanie czynników chemicznych; stosowany jest do wyrobu folii, opakowań, odzieży ochronnej, obuwia, izolacji kabli, zabawek oraz do powlekania tkanin.