Poliestry aromatyczne

Poliestry, które w łańcuchu zawierają grupy estrowe w regularnych odstępach, otrzymuje się głównie przez kondensację kwasów dikarboksylowych i dioli lub ich pochodnych. Do podstawowych poliestrów należą poliwęglany (stosowane do wyrobu sprzętu kuchennego, aparatów pomiarowych, trwałych naczyń stołowych, butelek do mleka, pojemników na wodę, a także do produkcji wielkogabarytowych wyrobów, jak skrzynki uliczne, szafy rozdzielcze, płyty montażowe) politereftalany etylenu (stosowane na łożyska, koła zębate, wały, prowadnice, sprzęgła, części zamków, folie izolacyjne, magnetyczne, węże kurczliwe, włókna).