Poliamidy

Poliamidy - polimery, których łańcuchy są zbudowane z merów zawierających charakterystyczne ugrupowanie atomów -CO-NH- ; otrzymywane głównie w wyniku polikondensacji diamin z kwasami diakarboksylowymi (lub ich chlorkami), najczęściej heksametylenodiaminy z kwasem adypinowym, albo też w wyniku polimeryzacji cyklicznych laktamów, np. polikaprolaktam otrzymuje się przez polikondensację kaprolaktamu; poliamidy odznaczają się własnościami włóknotwórczymi, dużą odpornością na ścieranie i małym współczynnikiem tarcia; stosowane do wyrobu włókien, folii do pakowania oraz do wyrobu części maszyn i powłok elektroizolacyjnych.