Wznawianie granic nieruchomości

Wznawiania granic nieruchomości dokonuje się w sytuacji, gdy znaki uprzednio ustalone zostały przesunięte lub uległy uszkodzeniu. Procedurę przeprowadza geodeta z odpowiednimi uprawnieniami, na wniosek strony, którą najczęściej jest właściciel lub użytkownik wieczysty danej działki. Wznawianie granic nieruchomości polega na rozmieszczeniu specjalnych znaków danym terenie w taki sposób, aby z jednego punktu widoczny był kolejny, a odległość między nimi nie przekraczała 200 metrów.

 

wymierzana granica

Jak przebiega procedura wznawiania granic?

Wznowienie znaków granicznych obejmuje następujące etapy:

  • zgłoszenie przez zainteresowanego chęci wznowienia znaków granicznych na danym terenie,
  • zgłoszenie przez geodetę procedury do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • potwierdzenie przyjęcia i opracowanie zgłoszenia przez powyższy ośrodek,
  • analizę dokumentacji wydanej przez Państwowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • przesłanie pisemnych zawiadomień do inwestora i właścicieli działek sąsiednich,
  • stabilizację znaków granicznych na działce, z udziałem stron zainteresowanych,
  • sporządzenie protokołu.