Usługi geodezyjne

Świadczymy usługi geodezyjne. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i do właścicieli obiektów przemysłowych.

Zajmujemy się:

  • sporządzaniem map do celów projektowych;
  • tyczeniem budynków, przyłączy, tras i osi;
  • inwentaryzacją obiektów powierzchniowych i liniowych;
  • wznawianiem granic nieruchomości;
  • opracowywaniem dokumentacji kartograficznej.

Wykorzystujemy nowoczesne urządzenia pomiarowe, które pozwalają na przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów w krótkim czasie. Powierzone nam prace w zakresie geodezji realizujemy z zachowaniem ustalonych terminów. 

Koszt usługi ustalamy indywidualnie z każdym Klientem. Jest on uzależniony od zakresu przeprowadzanych czynności oraz stopnia skomplikowania danej sprawy.

Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszej oferty!