Inwentaryzacja obiektów powierzchniowych i liniowych

Zajmujemy się inwentaryzacją obiektów powierzchniowych i liniowych – budynków, instalacji elektrycznej i gazowej oraz sieci wodociągowej. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia. Pomiary przeprowadzamy z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu, który zapewnia maksymalną precyzję.

 

niwelator

Czym jest inwentaryzacja geodezyjna budynków?

Inwentaryzacja geodezyjna budynków polega na przeprowadzaniu pomiarów geodezyjnych, które umożliwiają odbiory budowlane i rozpoczęcie użytkowania danego obiektu. Pozwalają one uzyskać aktualne dane na temat przestrzennego rozmieszczenia budynków i innych elementów zagospodarowania działki budowlanej. W ramach inwentaryzacji dany obiekt nanoszony jest przez geodetę na mapę urzędową.

Przeprowadzenie dokładnych pomiarów powykonawczych budynków możliwe jest dopiero wtedy, gdy zakończone zostaną już wszelkie prace budowlane. W przypadku zaś przyłączy gazowych czy też wodociągowych, wskazane jest wykonanie pomiarów jeszcze przed zasypaniem instalacji.