Opracowywanie map do celów projektowych

Zajmujemy się opracowywaniem map do celów projektowych. Sporządzamy mapy niezbędne przy projektowaniu budynków jednorodzinnych, budowli inżynierskich oraz dróg. Gwarantujemy indywidualne podejście. Posiadamy nowoczesne oprogramowanie i wysokiej klasy sprzęt, który pozwala nam na opracowywanie map zarówno w formie numerycznej, jak i analogowej.

cyrkiel i długopis

Czym jest mapa projektowa i jakie co powinna zawierać?

Mapy do celów projektowych są niezbędne przy projektowaniu obiektów, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonuje się je w oparciu o kopię aktualnej mapy zasadniczej, która wcześniej została przyjęta do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Mapy do celów projektowych powinny zawierać treść mapy zasadniczej wraz z granicami własności działek, a także informacje o liniach zabudowy i liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, osiach dróg i ulic oraz zieleni wysokiej i infrastrukturze podziemnej liniowej i punktowej.