Tyczenie budynków, przyłączy, tras i osi

Zajmujemy się tyczeniem budynków, tras i osi, a także przyłączy elektroenergetycznych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych.  Działamy rzetelnie i sprawnie. 

 

Na czym polega tyczenie budynków?

Tyczenie budynków polega na wskazaniu położenia danego obiektu budowlanego w terenie w odniesieniu do założeń projektu budowlanego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych obiektów. Przeprowadza się je w celu prawidłowego usytuowania obiektu na działce. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegają: główne osie obiektów budowlanych, charakterystyczne punkty projektu budowlanego oraz stałe punkty wysokościowe.

geodeci


Tyczenie obiektów obejmuje następujące etapy:

 

  • zgłoszenie prac w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • sporządzenie projektu,

 

  • wytyczenie obiektu w terenie i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,
  • przekazanie kompletnego operatu geodezyjnego do w Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.