Inne polimery

W tej grupie zostały umieszczone polimery rzadziej spotykane o specjalnych właściwościach; są to:

  • polifenylenoeter,
  • poli-4-metylo-1-penten,
  • polieteroeteroketon,
  • poliaryloeterosulfon,
  • polisiarczek fenylenu,
  • polisulfon fenylenu,
  • polisulfon.