Polistyreny

Polimery otrzymywane w wyniku polimeryzacji styrenu; bezbarwna, przezroczysta masa o bardzo dobrych właściwosciach elektroizolacyjnych, odporna na działanie wielu czynników chemicznych. Rozróżnia się polistyren niskoudarowy - kruchy, mało odporny na działanie podwyższonej temperatury, stosowany do wyrobu elementów radiotechnicznych, izolatorów, folii do kondensatorów, przedmiotów gospodatswa domowego, jako materiał izolacyjny (polistyren piankowy - styropian); polistyren wysokoudarowy (modyfikowany kauczukami syntetycznymi) ma większą udarność i odporność chemiczną; stosowany do wyrobu części samochodowych, lodówek, szpul włókn., hełmów, rowerów.