Polietyleny

Polimery o budowie [-CH2-CH2-]n otrzymywany przez polimeryzację etylenu. Jest tworzywem o doskonałych właściwościach dielektrycznych, znacznej elastyczności i udarności, dobrych własnościach mechanicznych, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych. Polietylen jest stosowany do produkcji folii, powłok kablowych, płyt, rur (do wody pitnej, ścieków i dla przemysłu chemicznego), elementów gospodarstwa domowego, zabawek oraz używa się go do powlekania papieru.