Polipropyleny

Polimer o budowie [-CH2-CH-CH3-]n, otrzymywany w wyniku polimeryzacji propylenu. Odznacza się doskonałymi własnościami mechanicznymi i dielektrycznymi; w temperaturze pokojowej jest odporny na działanie wielu czynników chemicznych. Polipropylen jest stosowany do wyrobu kształtek używanych w przemyśle elektromaszynowym, meblowym, samochodowym, do wyrobu rur dla przemysłu chemicznego i rafineryjnego, folii na opakowania (np. żywności), włókien przeznaczonych na tkaniny przemysłowe i dywany.