Polimery fluorowe

W polimerach fluorowych atomy wodoru w łańcuchach węglowodorowych są zastąpione częściowo lub całkowicie atomami fluoru. Są odporne na czynniki atmosferyczne, obojętne fizjologicznie, niepalne i sztywnieją dopiero w niskich temperaturach. Fluoropolimery mają bardzo dobrą odporność cieplną wśród tworzyw sztucznych: najwyższe temperatury krótkotrwałego stosowania wynoszą ok. 300oC, a długotrwałego - 250oC. Stosuje się na uszczelki obciążane statycznie i dynamicznie, mieszki i inne części maszyn, tygle, powłoki i osłonki, podkłady pod obwody drukowane, folie i inne półprodukty do obróbki wiórowej.