Poliimidy

Polimery o łańcuchach zbudowanych z merów zawierających charakterystyczne ugrupowanie atomów (-CO-N-CO-); otrzymywane przez polikondensację aromatycznych kwasów tetrakarboksylowych. Poliimidy są odporne na wysoką temperaturę (400-500oC), na działanie tlenu i rozpuszczalników, mają dobre własności mechaniczne (znaczną sprężystość i udarność). Stosowane są do wyrobu folii elektroizolacyjnych, powłok i włókien w przemyśle elektromaszynowym oraz w technice rakietowej.