Polimery, czyli tworzywa sztuczne

Substancja powstająca przez połączenie się (polimeryzację) dwóch, kilku lub bardzo wielu prostych cząsteczek jednakowych (polimer) lub różnych (kopolimer), posiadająca odmienne właściwości chemiczne i fizyczne od substancji wyjściowych. Polimery mogą występować w postaci naturalnej, jak np. skrobia, kwasy nukleinowe oraz syntetycznej, jako tworzywa sztuczne (kauczuki, masy plastyczne, włókna sztuczne).

Poliacetale

Poliacetale

Poliacetale są to polimery, których łańcuchy główne zawierają grupy acetalowe (-O-C-O-). Otrzymuje się je głównie w wyniku polimeryzacji aldehydów. Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością chemiczną, sztywnością, stabilnością wymiaru, odpornością na zmęczenie i na ścieranie, naturalną samosmarownością, łatwością przetwarzania i możliwością stosowania w dużym zakresie temperatur. Poliacetale są stosowane w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w elektrotechnice, elektronice, przemyśle motoryzacyjnym oraz do wytwarzania wyrobów powszechnego użytku.

poliamidy

Poliamidy

Poliamidy

Poliamidy - polimery, których łańcuchy są zbudowane z merów zawierających charakterystyczne ugrupowanie atomów -CO-NH- ; otrzymywane głównie w wyniku polikondensacji diamin z kwasami diakarboksylowymi (lub ich chlorkami), najczęściej heksametylenodiaminy z kwasem adypinowym, albo też w wyniku polimeryzacji cyklicznych laktamów, np. polikaprolaktam otrzymuje się przez polikondensację kaprolaktamu; poliamidy odznaczają się własnościami włóknotwórczymi, dużą odpornością na ścieranie i małym współczynnikiem tarcia; stosowane do wyrobu włókien, folii do pakowania oraz do wyrobu części maszyn i powłok elektroizolacyjnych.

Polietyleny

Polichlorki

Polichlorki

Polimer o budowie [-CH2-CH(Cl)-]n, otrzymywany przez polimeryzację chlorku winylu. Bez dodatku plastyfikatorów jest twardy, niepalny, odznacza się dużą odpornością chemiczną i wytrzymałościa mechaniczną; stosowany jest do wyrobu płyt, rur, wykładzin podłogowych, rynien, zbiorników odpornych na działanie czynników chemicznych; zmiękczony plastyfikatorami jest miękki, elstyczny, jest jednak bardziej wrażliwy na działanie czynników chemicznych; stosowany jest do wyrobu folii, opakowań, odzieży ochronnej, obuwia, izolacji kabli, zabawek oraz do powlekania tkanin.

Polietyleny

Polietyleny

Polietyleny

Polimery o budowie [-CH2-CH2-]n otrzymywany przez polimeryzację etylenu. Jest tworzywem o doskonałych właściwościach dielektrycznych, znacznej elastyczności i udarności, dobrych własnościach mechanicznych, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych. Polietylen jest stosowany do produkcji folii, powłok kablowych, płyt, rur (do wody pitnej, ścieków i dla przemysłu chemicznego), elementów gospodarstwa domowego, zabawek oraz używa się go do powlekania papieru.

poliimidy

Poliimidy

Poliimidy

Polimery o łańcuchach zbudowanych z merów zawierających charakterystyczne ugrupowanie atomów (-CO-N-CO-); otrzymywane przez polikondensację aromatycznych kwasów tetrakarboksylowych. Poliimidy są odporne na wysoką temperaturę (400-500oC), na działanie tlenu i rozpuszczalników, mają dobre własności mechaniczne (znaczną sprężystość i udarność). Stosowane są do wyrobu folii elektroizolacyjnych, powłok i włókien w przemyśle elektromaszynowym oraz w technice rakietowej.

poliamidy

Polipropyleny

Polipropyleny

Polimer o budowie [-CH2-CH-CH3-]n, otrzymywany w wyniku polimeryzacji propylenu. Odznacza się doskonałymi własnościami mechanicznymi i dielektrycznymi; w temperaturze pokojowej jest odporny na działanie wielu czynników chemicznych. Polipropylen jest stosowany do wyrobu kształtek używanych w przemyśle elektromaszynowym, meblowym, samochodowym, do wyrobu rur dla przemysłu chemicznego i rafineryjnego, folii na opakowania (np. żywności), włókien przeznaczonych na tkaniny przemysłowe i dywany.

Polistyreny

Polistyreny

Polistyreny

Polimery otrzymywane w wyniku polimeryzacji styrenu; bezbarwna, przezroczysta masa o bardzo dobrych właściwosciach elektroizolacyjnych, odporna na działanie wielu czynników chemicznych. Rozróżnia się polistyren niskoudarowy - kruchy, mało odporny na działanie podwyższonej temperatury, stosowany do wyrobu elementów radiotechnicznych, izolatorów, folii do kondensatorów, przedmiotów gospodatswa domowego, jako materiał izolacyjny (polistyren piankowy - styropian); polistyren wysokoudarowy (modyfikowany kauczukami syntetycznymi) ma większą udarność i odporność chemiczną; stosowany do wyrobu części samochodowych, lodówek, szpul włókn., hełmów, rowerów.

Poliestry aromatyczne

Poliestry aromatyczne

Poliestry aromatyczne

Poliestry, które w łańcuchu zawierają grupy estrowe w regularnych odstępach, otrzymuje się głównie przez kondensację kwasów dikarboksylowych i dioli lub ich pochodnych. Do podstawowych poliestrów należą poliwęglany (stosowane do wyrobu sprzętu kuchennego, aparatów pomiarowych, trwałych naczyń stołowych, butelek do mleka, pojemników na wodę, a także do produkcji wielkogabarytowych wyrobów, jak skrzynki uliczne, szafy rozdzielcze, płyty montażowe) politereftalany etylenu (stosowane na łożyska, koła zębate, wały, prowadnice, sprzęgła, części zamków, folie izolacyjne, magnetyczne, węże kurczliwe, włókna).

Polimery akrylowe

Polimery akrylowe

Polimery akrylowe

Do polimerów akrylowych należą polimery wytworzone z kwasu akrylowego i metakrylowego. Odznaczają się szczególnie dobrą przezroczystością oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych, posiada łatwość barwienia. Stosowany do urządzeń sanitarnych, na obudowy, pokrywy, szkła i soczewki, szklenie stadionów, kopuły oświetleniowe, światłowody.

polimery fluorowe

Polimery fluorowe

Polimery fluorowe

W polimerach fluorowych atomy wodoru w łańcuchach węglowodorowych są zastąpione częściowo lub całkowicie atomami fluoru. Są odporne na czynniki atmosferyczne, obojętne fizjologicznie, niepalne i sztywnieją dopiero w niskich temperaturach. Fluoropolimery mają bardzo dobrą odporność cieplną wśród tworzyw sztucznych: najwyższe temperatury krótkotrwałego stosowania wynoszą ok. 300oC, a długotrwałego - 250oC. Stosuje się na uszczelki obciążane statycznie i dynamicznie, mieszki i inne części maszyn, tygle, powłoki i osłonki, podkłady pod obwody drukowane, folie i inne półprodukty do obróbki wiórowej.

Inne polimery

Inne polimery

Inne polimery

W tej grupie zostały umieszczone polimery rzadziej spotykane o specjalnych właściwościach; są to:

 • polifenylenoeter,
 • poli-4-metylo-1-penten,
 • polieteroeteroketon,
 • poliaryloeterosulfon,
 • polisiarczek fenylenu,
 • polisulfon fenylenu,
 • polisulfon.
Tworzywa dla budownictwa

Tworzywa dla budownictwa

Tworzywa dla budownictwa

Firma "ABOT B&J" Sp. z o.o. dostarcza materiałów w zakresie budownictwa:

 • PC płyty z poliweglanu lite
 • płyty komorowe z poliwęglanu
 • Rulony i płyty poliestrowe
 • PMMA płyty akrylowe
 • na ekrany akustyczne - PS płyty z polistyrenu
 • PET - HPL WYSOKOCIśNIENIOWE LAMINATY KONSTRUKCYJNE DIBOND
 • ALUCOBOND, PLYTY SANDWICZOWE
 • TWORZYWA DLA PRZEMYSŁU
 • PE - płyty ekstrudowe i prasowane z polietylenu
 • PP - płyty ekstrudowe i prasowane z polipropylenu
 • PTFE - płyty, wałki i tuleje z teflonu PA
 • płyty, wałki i tuleje z poliamidów HIPS
 • płyty polistyrenowe ABS
 • kauczuki fluorowe i silikonowe - okładziny, izolacje, węże, taśmy
 • PCW KLEJE PRZEMYSŁOWE - LOCTITE i TEROSON