Usługi geodezyjne

Geodeta

Firma "ABOT B&J" Sp. z o.o. oferuje usługi geodezyjne w zakresie:

  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • tyczenie budynków
  • tyczenie przyłączy
  • pomiary inwentaryzacyjne
  • tworzenie map do celów projektowych
  • podziały nieruchomości
  • wznowienia granic
  • rozgraniczanie nieruchomości
  • dokumentacja geodezyjna do celów prawnych
GEODETA
mgr inż. Jakub Tomczyk
tel. kom.: +48 695 422 851
adres e-mail: geodezja@abot.com.pl
KRS: 0000132374 REGON: 510907478
ING BANK ŚLĄSKI: 18 1050 1807 1000 0022   3110 7257
NIP: 739-30-58-826
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50 000 PLN

COPYRIGHT © ABOT B&J SP. Z O.O. | DESIGN BY KORAZ

Valid HTML 4.01 Strict poprawny css!