Polimery

Substancja powstająca przez połączenie się (polimeryzację) dwóch, kilku lub bardzo wielu prostych cząsteczek jednakowych (polimer) lub różnych (kopolimer), posiadająca odmienne właściwości chemiczne i fizyczne od substancji wyjściowych. Polimery mogą występować w postaci naturalnej, jak np. skrobia, kwasy nukleinowe oraz syntetycznej, jako tworzywa sztuczne (kauczuki, masy plastyczne, włókna sztuczne).

TWORZYWA DLA BUDOWNICTWA

>

Firma "ABOT B&J" Sp. z o.o. dostarcza materiałów w zakresie budownictwa:

PC płyty z poliweglanu lite, płyty komorowe z poliwęglanu - Rulony i płyty poliestrowe - PMMA płyty akrylowe, na ekrany akustyczne - PS płyty z polistyrenu - PET - HPL WYSOKOCIŚNIENIOWE LAMINATY KONSTRUKCYJNE DIBOND, ALUCOBOND, PLYTY SANDWICZOWE - WYROBY ŚRUBOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ TWORZYWA DLA PRZEMYSŁU PE - płyty ekstrudowe i prasowane z polietylenuPP - płyty ekstrudowe i prasowane z polipropylenu PTFE - płyty, wałki i tuleje z teflonu PA - płyty, wałki i tuleje z poliamidów HIPS - płyty polistyrenowe ABS , PCW KLEJE PRZEMYSŁOWE - LOCTITE i TEROSON - kauczuki fluorowe i silikonowe - okładziny, izolacje, węże, taśmy WYROBY ŚRUBOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Poliacetale

poliamidyPoliacetale są to polimery, których łańcuchy główne zawierają grupy acetalowe (-O-C-O-). Otrzymuje się je głównie w wyniku polimeryzacji aldehydów. Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością chemiczną, sztywnością, stabilnością wymiaru, odpornością na zmęczenie i na ścieranie, naturalną samosmarownością, łatwością przetwarzania i możliwością stosowania w dużym zakresie temperatur. Poliacetale są stosowane w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w elektrotechnice, elektronice, przemyśle motoryzacyjnym oraz do wytwarzania wyrobów powszechnego użytku.

POM AD POM AD AF POM AD CL POM AD GF 20 POM AH POM AH ELS
POM AH GF 30 POM AH LA POM AH PVX POM AH SW POM AH TF

Poliamidy

poliamidy Poliamidy - polimery, których łańcuchy są zbudowane z merów zawierających charakterystyczne ugrupowanie atomów -CO-NH- ; otrzymywane głównie w wyniku polikondensacji diamin z kwasami diakarboksylowymi (lub ich chlorkami), najczęściej heksametylenodiaminy z kwasem adypinowym, albo też w wyniku polimeryzacji cyklicznych laktamów, np. polikaprolaktam otrzymuje się przez polikondensację kaprolaktamu; poliamidy odznaczają się własnościami włóknotwórczymi, dużą odpornością na ścieranie i małym współczynnikiem tarcia; stosowane do wyrobu włókien, folii do pakowania oraz do wyrobu części maszyn i powłok elektroizolacyjnych.

PA 66 PA 66 GF 30 PA 66 CF 20 PA 66 SF 20 PA 66 LA
PA 66 MH PA 6 PA 6 GF 30 PA 6-3-T PA 610
PA 612 PA 11 PA 11 GF 30 PA 12 PA 12 GF 30

Polichlorki

Polimer o budowie [-CH2-CH(Cl)-]n, otrzymywany przez polimeryzację chlorku winylu. Bez dodatku plastyfikatorów jest twardy, niepalny, odznacza się dużą odpornością chemiczną i wytrzymałościa mechaniczną; stosowany jest do wyrobu płyt, rur, wykładzin podłogowych, rynien, zbiorników odpornych na działanie czynników chemicznych; zmiękczony plastyfikatorami jest miękki, elstyczny, jest jednak bardziej wrażliwy na działanie czynników chemicznych; stosowany jest do wyrobu folii, opakowań, odzieży ochronnej, obuwia, izolacji kabli, zabawek oraz do powlekania tkanin.


Polietyleny

PolietylenyPolimery o budowie [-CH2-CH2-]n otrzymywany przez polimeryzację etylenu. Jest tworzywem o doskonałych właściwościach dielektrycznych, znacznej elastyczności i udarności, dobrych własnościach mechanicznych, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych. Polietylen jest stosowany do produkcji folii, powłok kablowych, płyt, rur (do wody pitnej, ścieków i dla przemysłu chemicznego), elementów gospodarstwa domowego, zabawek oraz używa się go do powlekania papieru.

PE 300 PE 500 PE 1000 PE 55PROFILE SPECJALNE

Poliimidy

poliamidy Polimery o łańcuchach zbudowanych z merów zawierających charakterystyczne ugrupowanie atomów (-CO-N-CO-); otrzymywane przez polikondensację aromatycznych kwasów tetrakarboksylowych. Poliimidy są odporne na wysoką temperaturę (400-500oC), na działanie tlenu i rozpuszczalników, mają dobre własności mechaniczne (znaczną sprężystość i udarność). Stosowane są do wyrobu folii elektroizolacyjnych, powłok i włókien w przemyśle elektromaszynowym oraz w technice rakietowej.

PEI PEI GF 30 PI

Polipropyleny

poliamidy Polimer o budowie [-CH2-CH-CH3-]n, otrzymywany w wyniku polimeryzacji propylenu. Odznacza się doskonałymi własnościami mechanicznymi i dielektrycznymi; w temperaturze pokojowej jest odporny na działanie wielu czynników chemicznych. Polipropylen jest stosowany do wyrobu kształtek używanych w przemyśle elektromaszynowym, meblowym, samochodowym, do wyrobu rur dla przemysłu chemicznego i rafineryjnego, folii na opakowania (np. żywności), włókien przeznaczonych na tkaniny przemysłowe i dywany.

PP

Polistyreny

Polimery otrzymywane w wyniku polimeryzacji styrenu; bezbarwna, przezroczysta masa o bardzo dobrych właściwosciach elektroizolacyjnych, odporna na działanie wielu czynników chemicznych. Rozróżnia się polistyren niskoudarowy - kruchy, mało odporny na działanie podwyższonej temperatury, stosowany do wyrobu elementów radiotechnicznych, izolatorów, folii do kondensatorów, przedmiotów gospodatswa domowego, jako materiał izolacyjny (polistyren piankowy - styropian); polistyren wysokoudarowy (modyfikowany kauczukami syntetycznymi) ma większą udarność i odporność chemiczną; stosowany do wyrobu części samochodowych, lodówek, szpul włókn., hełmów, rowerów.


Poliestry aromatyczne

poliamidyPoliestry, które w łańcuchu zawierają grupy estrowe w regularnych odstępach, otrzymuje się głównie przez kondensację kwasów dikarboksylowych i dioli lub ich pochodnych. Do podstawowych poliestrów należą poliwęglany (stosowane do wyrobu sprzętu kuchennego, aparatów pomiarowych, trwałych naczyń stołowych, butelek do mleka, pojemników na wodę, a także do produkcji wielkogabarytowych wyrobów, jak skrzynki uliczne, szafy rozdzielcze, płyty montażowe) politereftalany etylenu (stosowane na łożyska, koła zębate, wały, prowadnice, sprzęgła, części zamków, folie izolacyjne, magnetyczne, węże kurczliwe, włókna).

PC PC GF 30 PET PBT PBT GF 30

Polimery akrylowe

Do polimerów akrylowych należą polimery wytworzone z kwasu akrylowego i metakrylowego. Odznaczają się szczególnie dobrą przezroczystością oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych, posiada łatwość barwienia. Stosowany do urządzeń sanitarnych, na obudowy, pokrywy, szkła i soczewki, szklenie stadionów, kopuły oświetleniowe, światłowody.


Polimery fluorowe

poliamidyW polimerach fluorowych atomy wodoru w łańcuchach węglowodorowych są zastąpione częściowo lub całkowicie atomami fluoru. Są odporne na czynniki atmosferyczne, obojętne fizjologicznie, niepalne i sztywnieją dopiero w niskich temperaturach. Fluoropolimery mają bardzo dobrą odporność cieplną wśród tworzyw sztucznych: najwyższe temperatury krótkotrwałego stosowania wynoszą ok. 300oC, a długotrwałego - 250oC. Stosuje się na uszczelki obciążane statycznie i dynamicznie, mieszki i inne części maszyn, tygle, powłoki i osłonki, podkłady pod obwody drukowane, folie i inne półprodukty do obróbki wiórowej.

PTFE PTFE PI PVDF PVDF AS PVDF CF 8 PCTFE

Inne polimery

W tej grupie zostały umieszczone polimery rzadziej spotykane o specjalnych właściwościach; są to:

PEEK PEEK CF 30 PEEK GF 30 PEEK PVX PES E
PES E GF 30 PMP PPE PPE GF 30 PPS GF 40
PPS Ucz PPSU PPS PVX PSU PSU GF 30
plasiki olsztyn usługi geodezyjne olsztyn tworzywa sztuczne olsztyn
KRS: 0000132374 REGON: 510907478
ING BANK ŚLĄSKI: 18 1050 1807 1000 0022   3110 7257
NIP: 739-30-58-826
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50 000 PLN

COPYRIGHT © ABOT B&J SP. Z O.O. | DESIGN BY KORAZ

Valid HTML 4.01 Strict poprawny css!